^Zpět na začátek
foto1 foto2 foto3 foto4

Kontakt

Obec Jinolice
Jinolice 39
Jičín 50601
Tel.: starosta: 604 293 433, místostarostka:775 981 977
Email:urad@obecjinolice.cz

IČO: 00578363

Datová schránka: b3qbgq4
Úřední hodiny: Pondělí 17-19 hod

Památky

Zvonička
zvonicka    Součástí původní hasičské zbrojnice byl zvon z roku 1866. Zvonilo se jím poledne, klekání, poplach a sloužil i jako umíráček. Zvon nesl nápis LÉTA PÁNĚ 1866 a jeho váha byla 22 kg. V roce 1942 byl zrekvírován k válečným účelům. Roku 1948, na připomenutí 100. výročí zrušení roboty, byla na návsi postavena zděná zvonička a do ní pořízen nový zvon. Byl ulit firmou Šidlikovský z Lomnice nad Popelkou a nese nápis POŘÍZEN NÁKLADEM OBČANŮ JINOLICKÝCH L.P. 1948. V průběhu roku 2007 byla zvonička opravena a zvon byl osazen lineárním motorem a časovým spínačem hodin.


Hřbitov

Hřbitov    Mezi osadami Malá Jinolice a Jinolice se rozkládá malý hřbitůvek. Ve střední části tohoto důstojného místa posledního odpočinku stojí centrální pískovcový kříž, jižní část prostoru, přímo proti vchodu, uzavírá márnice postavená r. 1957.

Zdroj článků:
Josef Kyselo

 

Pomníky Prusko-rakouské války 1866
      Připomínkou krvavých bojů bitvy u Jičína z 29. 6. 1866 jsou čtyři pomníky padlým rozmístěné na katastru Jinolic. Pod vzrostlou lípou na jinolické návsi kryje pomník s litinovým křížem ostatky 10 saských vojínů. Dvojjazyčný nápis na hranolovém dříku uvádí také jméno královského saského poručíka Friedricha Augusta Herrmanna, jehož ostatky byly přesunuty do hrobky ossária na vojenském hřbitově v Kbelnici ve 30. letech 20. století.
    V pozadí za křížem je umístěný menší pískovcový pomníček s nápisem: ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 12 RAKOUSKÝCH 24 PRUSKÝCH VOJÍNŮ 1 DŮSTOJNÍK PADLÝCH V BITVĚ U JIČÍNA 29. 6. 1866.
    U silnice Jičín – Turnov je umístěn litinový pomník korunovaný helmicí nad ozdobnou římsou. Jedná se o památku na 1 důstojníka, 7 rakouských a 11 pruských vojínů.
    Čtvrtý pomník, věnovaný památce 92 vojínů c.k. 30. a 33. pěšího pluku a c.k. 18. praporu polních myslivců, nalezneme na břehu rybníka Vražda. Zde je ve skupince olší umístěn litinový kříž s nápisovou deskou upevněný ve skalce z pískovcových lomových kamenů.

Zdroj článku:
Mgr. Hana Macháčková: Historie obce Jinolice. Muzejní noviny 31 Jinolice (2010)