^Zpět na začátek
foto1 foto2 foto3 foto4

Kontakt

Obec Jinolice
Jinolice 39
Jičín 50601
Tel.: starosta: 604 293 433, místostarostka:775 981 977
Email:urad@obecjinolice.cz

IČO: 00578363

Datová schránka: b3qbgq4
Úřední hodiny: Pondělí 17-19 hod

Oznámení ČEZ

Aktuality

uzavírání nájemních smluv hrobových míst

V letošním roce byl schválen nový hřbitovní řád našeho hřbitova, který naleznete na internetových stránkách obce, či je k nahlédnutí v úředních hodinách na našem obecním úřadě.

Jednou ze změn je povinnost stanovit nájemné nikoli z hrobového místa, ale z 1 m2 hrobového místa. Podrobné zdůvodnění konečné ceny nájemného, které bylo schváleno zastupiteli, můžete nalézt zde či je též k nahlédnutí během úředních hodin obecního úřadu. Nájemné se skládá z 1) nájemného a ze 2) služeb spojených s údržbou hrobového místa. Částka za pronájem hrobového místa byla stanovena ve výši 10 Kč/m2/rok a částka za údržbu byla vypočtena ve výši 70 Kč/m2/rok,

Celková cena za pronájem 1 m2 je proto stanovena ve výši 80 Kč/m2/rok.

Nájemní smlouvy na užívání hrobového místa budou uzavírány na dalších 10 let a výše nájemného je:

typ hrobu

rozměr

nájemné na 10 let

hrob urnový

1m2

   800 Kč

jednohrob

2m2

1 600 Kč

dvouhrob

4m2

3 200 Kč

Ti, kteří hrobové místo vlastní, budou hradit částku 70Kč/m2/rok za údržbu hrobového místa.

Nájemní smlouvu je třeba uzavřít do konce roku 2021 v úředních hodinách obecního úřadu, které jsou každé pondělí od 17 do 19 hodin.